verdieping 1

Mondzorg Bornem

De Mondzorg Bornem-praktijk is een groepspraktijk van algemeen tandartsen en tandartsspecialisten die alles in het werk stellen voor uw mondgezondheid.

Meer info

verdieping 0

audiologie - hoorcentrum

Horen en verstaan zijn belangrijk voor communicatie. U kan hier vrijblijvend terecht voor een gehoortest, uitleg over hoorapparaten, hoorhulpmiddelen, gehoorbescherming of zwemdopjes.

Meer info
logopedie

Bij logopedie ligt de nadruk op communicatie en omvat het onderzoeken en behandelen van moeilijkheden die hierbij kunnen voorkomen. Daaronder vallen niet alleen taal- en spraakgerelateerde problemen, maar ook moeite hebben bij het lezen en schrijven.

Meer info